Türk Hızlandırıcı Işınım Laboratuvarı (TARLA), hızlandırıcı bilimi üzerine bilimsel ve teknik araştırmaları teşvik etmek, araştırmacılara ve endüstriye "son teknoloji" yetenekler sunan çok amaçlı ve çok disiplinli bir araştırma altyapısıdır.

Alım Yapılan Pozisyonlar

Makine Mühendisi


The Turkish Accelerator and Radiation Laboratory is looking for mechanical engineers. Your responsibilities will be the design, assembly and testing of photon / electron Beamline equipment for the first Turkish Accelerator. Accelerator technologies are at the cutting edge of engineering. Therefore, innovative solutions and the skill to combine given technologies with new solutions and the implementation in a scientific environment are necessary. New graduated engineers are also welcome to send an application.Essential:·  Minimum BS degree in mechanical engineering;·  Experience with engineering CAD/software packages such as Ansys, Solidworks, Solidworks CAM and Solidworks PDM;·  The applicant must have good team and communication skills and be able to work in multidisciplinary groups (engineers, technicians, programmers, and physicists) to solve technical problems. Strong background in applied physics and a curious mind highly desired;·  The position is “highly hands on” and will require the individual to spend approximately 60% of his/her time in the laboratory and 40% at his/her desk/computer;·  Thermal, fluid flow and structural FEA Analysis experience;·  Experience in optical, high precision and vacuum technologies are preferred;·  Experience in machine shop practices is preferred; Qualification & Experience:·  Ability to perform complex and/or varied tasks in electric and electronics;·  Ability to work independently;·  Ability to understand complex problems and to collaborate, explore and implement alternative solutions;·  Ability to analyze and interpret complex data and systems and develop models;·  Verbal and written communication skills in English; Key duties:·         Concept and final design of prototypes for UHV applications and electron / photon Beamline equipment;Perform analytical calculations and report writing;,·         Managing and communication of the purchasing processes;Perform trouble shooting and maintenance activities on present systems;,·         Assembly and testing of designed systems;Ability to maintain composure, think clearly, and perform well under pressure when working to strict time lines;,Demonstrate ability to organize and prioritize tasks;,

Hızlandırıcı Operatörü


Türk Hızlandırıcı ve Işınım Laboratuvarı (TARLA) elektron demetinin süper iletken hızlandırıcı kovukları vasıtasıyla 40 MeV enerjiye kadar hızlandırılarak serbest elektron lazeri (SEL) ve Bremsstrahlung ışınımı üretilmesini sağlayacak bir kullanıcı araştırma altyapısıdır. TARLA elektron hızlandırıcısı işleme alma aşamasında olup hızlandırıcı elemanları demet hattına kurulup demet testleri yapılmaktadır. 2024-2025yılları içerisinde TARLA SEL tesisinde elektron hızlandırıcısının kurulumu ve testleri yoğun bir şekilde devam edecektir. TARLA hızlandırıcı operasyonu ekibi, elektron hızlandırıcısının çalıştırılması, performansının takip edilmesi ve gerektiğinde performansının optimize edilmesinden sorumlu ekiptir. Hızlandırıcı operasyonu ekibine katılacak adaylar aramaktayız. Seçilen adaylar hızlandırıcının işleme alınması sırasında uzmanlardan değişik hızlandırıcı alt sistemleri ve operasyonu konusunda yoğun eğitimler alacaklardır. GÖREV SORUMLULUKLARIHızlandırıcının belirlenen güvenlik önlemleri ve prosedürlere uygun olarak operasyonunu gerçekleştirmek.Hızlandırıcının işleme sokulması sırasında diğer ekiplerden uzmanlara testler sırasında destek olmak. Hızlandırıcı elemanlarının veya demetin performansını belirlemek için ölçümler yapmak. Ölçümlerin analizini yapıp raporlandırmak.Hızlandırıcı operasyonu sırasında karşılaşılan problemleri ve anormallikleri raporlamak ve gerekli uzmanlara bildirmek.Hızlandırıcının çalıştırılmasına ilişkin teknik belgelerin yazılmasına destek olmak.Hızlandırıcı operasyonu ile ilgili aktiviteleri doğru olarak raporlandırmak ve belgelemek.  Hızlandırıcının bakımı ve onarımı için uzmanlara destek olmak. ARANILAN ÖZELLİKLERŞu bölümlerden birinden mezun olmak (lisans): fizik, fizik mühendisliği, mekatronik, elektrik elektronik, bilgisayar, makine.Öğrenmeye açık olmak.Ekip çalışmasına açık olmak.İyi derecede sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olmak.Etkili problem analizi ve problem çözme becerisine sahip olmak.Orta düzeyde İngilizce biliyor olmak.Vardiyalı sistemde çalışabiliyor olmak. BAŞVURAN KİŞİNİNAŞAĞIDAKİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLMASI TERCİH SEBEBİDİR:Veri analizi konusunda deneyim sahibi olmak. Veri analizi için Python, Matlab gibi genel bir programlama dilinde deneyim sahibi olmak. Parçacık hızlandırıcıları ve bileşenleri konusunda bilgi sahibi olmak.C, C++, Java gibi bir programla dilinde deneyim sahibi olmak.Elektronik bilgisine sahip olmak. BAŞVURU İÇİN GEREKENBELGELER:    CV    Motivasyon mektubu

Proje Birimi Personeli


İŞ TANIMISanayi kuruluşlarıyla ortak araştırma projeleri geliştirmek,Araştırmacıları sanayinin ihtiyaçlarıyla eşleştirerek koordinasyonunu sağlamak,Kurum araştırmacılarının sanayiyle geliştirilecek projelerinin başvuru süreçlerinde destek sağlamak,Sözleşme sürecinde görev almak ve sözleşme yönetimini gerçekleştirmek,Patentlerinin ticarileştirmesiyle ilgili süreçlerde destek olmak,Yeni ya da mevcut ürünün geliştirilmesi için diğer iş birimleri ile birlikte çalışarak plana uygun ilerlenmesini sağlamak,,Mevcut olan ürün ya da hizmetlerin ticarileştirilmesi üzerinde çalışmak,YETKİNLİKLEREn az lisans düzeyi / İktisadi İdari Bilimler veya Mühendislik/Fen-Edebiyat fakültelerinden mezun olmuş olmak ,Tercihen Teknoloji Transfer Ofisi deneyimine sahip olmak,Ulusal ve uluslararası Ar-Ge destek mekanizmaları hakkında (TÜBİTAK TEYDEB, ARDEB, AB vb.) bilgi ve deneyim (proje yazım ve yönetim deneyimi) sahibi olmak,Üniversite sanayi işbirliği projeleri geliştirme alanında minimum 5 yıl tecrübeye sahip olmak,

Elektrik-Elektronik Mühendisliği


GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMIGÖREV SORUMLULUKLARI·  TARLA elektronik sistemlerine ve elektron tabancası sistemine destek verecek devre tasarımı yapabilecek;·  LLRF sisteminin yapısal konfigürasyonu (FPGA firmware) ve EPICS kontrol sistemine entegrasyonuna katkıda bulunacak;·  TARLA RF sisteminin kurulum sürecine katılacak;·  TARLA demet hattı için elektromekanik sistemler tasarlayabilecek kurulumunu yapabilecek;·  Analitik hesaplamalar yapabilecek, düzenli raporlama yapabilecek;·  Zayıf/Yüksek gerilim sistemlerinde gerekli ölçüm ve test ekipmanları ile ölçüm yapabilecek.·  Hali hazırda kurulu elektronik sistemlerin arıza analizi ve bakım süreçlerini yürütebilecek, hızlandırıcı sisteminin operasyon periyotları sırasında 7/24 teknik destek verebilecek;·  Tasarımlarda gerekli dizayn ve modelleme programlarını kullanacak;·  Gömülü yazılım kullanarak (PIC,STM32,vb.) EPICS kontrol sistemine uygun cihazlar tasarlayacak;·  Baskı altında çalışabilecek katı zaman çizelgelerine uyabilecek;·  Görevleri öncelik sırasına koyabilecek ve organize edecek;· Başarılı olan adaylar, demet hattı elektromekanik sistemine, RF yapılara (Hızlandırıcı RF kaviteler, RF yükselteçler, zamanlama sistemleri, vb.) destek veren teknik ekibin parçası olacaktır.ARANILAN ÖZELLİKLER·  Kompleks problemleri anlayabilen ve çeşitli çözümler getirebilen.·  Tercihen FPGA ve VHDL hakkında temel bilgilere sahip.·  VNA, Spektrum analizör, osiloskop, sinyal jeneratörü gibi elektronik ölçüm ve test ekipmanlarını kullanabilen.·  Mikrodenetleyici veya mikroişlemci programlayabilen.(PIC, STM32,vb.)·  Temel düzey analog elektronik bilgisi olan.·  PCB tasarımı ve cihaz tasarımı yapabilen.·  Elektromanyetik teori ve ilgili temel fizik prensiplerine hakim.·  Tercihen elektromekanik sistemlerde tecrübesi olan (step motor, servo motor,vb.).·  Temel haberleşme protokollerine ve gerekli donanım mimarilerine hakim (RS232,I2C, PCIe,vb.)·  Linux/unix işletim sistemleri hakkında temel bilgisi olan.·  İyi derecede sözlü/yazılı ingilizce bilen.

Demet Diagnostiği (Fizik veya Elektrik Elektronik)


GÖREV SORUMLULUKLARI TARLA elektron hızlandırıcısında demet ölçümleri için kullanılacak demet diagnostik aletlerinin ve elektroniğinin tasarımını yapmak ve satın alma için spesifikasyonlarının belirlemek. , Demet diagnostik aletlerinin ve elektroniğinin saha kabul testlerini gerçekleştirmek., Mekanik mühendisliği ile koordinasyonlu bir şekilde demet diagnostik aletlerinin demet hattına montajını yapmak., Demet diagnostik aletlerinin kurulumdan sonra testlerini gerçekleştirmek. , Hızlandırıcı fiziği ve hızlandırıcı operasyonu takımları ile demet ölçümlerine katılmak. Demet diagnostik aletlerinin performans testlerini gerçekleştirmek., Demet diagnostik aletlerinin bakım ve onarımını gerçekleştirmek., ARANILAN ÖZELLİKLER Fizik, Fizik Mühendisliği veya Elektrik Elektronik bölümlerinin birinden mezun olmak., Elektronik devre tasarımı konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. , Veri analizi konusunda deneyim sahibi olmak., Orta-ileri düzeyde İngilizce biliyor olmak., BAŞVURN KİŞİNİN AŞAĞIDAKİÖZELLİKLERE SAHİP OLMASI TERCİH SEBEBİDİR: Parçacık hızlandırıcılarda kullanılan demet ölçüm aletleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak., Parçacık algıçları konusunda Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olmak., BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER: CV, Motivasyon mektubu,

Fizik (Veri Analisti)


Adayın, dedektör çıktılarından simülasyonla üretilenverilere kadar bilimdeki her tür veri analiziyle çalışabilmesi bekleniyor. Ayrıca, başvuru sahiplerinden tüm laboratuvar faaliyetlerine aktif olarak katılmaları ve hızlandırıcı ile ilgili tüm alanlarda yardım ve uzmanlıklarını sunmaları beklenecektir. ARANILAN ÖZELLİKLER• Fizik Yüksek Lisans Programını tamamlamış olmak• Radyasyon, parçacık ve detektör fiziği dersleri almış olmak• Matematik ve sayısal programlamada güçlü bir altyapıya sahipolmak• İleri düzey İngilizce konuşma bilgisi ve İngilizce bilimselliteratürü okuma becerisine sahip olmak• Sayısal verileri analiz etme ve sunma becerisine sahip olmak• Python, FORTRAN, C/C++ gibi çeşitli programlama dilleri bilgisinesahip olmak• Etkili problem çözme, kişilerarası ve iyi sözlü ve yazılıiletişim becerilerine sahip olmakBaşvuru sahibinin aşağıdaki özellikleresahip olması tercih sebebidir:• Fizikte Doktora• ROOT Bilgisi• Nükleer veya parçacık fiziği veya benzeri konularda tezçalışması BAŞVURU İÇİNAşağıdakiler eksiksiz bir şekildezip dosyasına dahil edecektir.• Diploma kopyası• Ders transkriptinin kopyası• Referans mektubu•Özgeçmiş Uygun bulunan adaylarİngilizce yüz yüze veyaçevrimiçi olarak yapılacak bir görüşmeye davet edilecektir.Tüm nitelikli adayların başvurularıciddi bir şekilde dikkate alınacaktır.

Fizik (Veri İşleme Teknik Destek Personeli)


Tüm verilerin alınmasından, saklanmasından, işlenmesinden ve biçimlendirilmesinden sorumlu bir kişiye ihtiyaç vardır. Ayrıca, başvuru sahiplerinden tüm laboratuvar faaliyetlerine aktif olarak katılmaları ve hızlandırıcı ile ilgili tüm alanlarda yardım ve uzmanlıklarını sunmaları beklenecektir.ARANILAN ÖZELLİKLER• Fizik/Bilim veya Mühendislik alanında Lisans mezuniyeti• Modern bilimde pratik ölçüm teknikleri üzerine en az birders almış olmak ve buna eşlik eden bir laboratuvar kursu veya metroloji vehassas bilimde iş deneyimine sahip olmak• Matematik ve sayısal programlamada güçlü altyapıya sahipolmak• Temel İngilizce konuşma dili bilgisi ve İngilizce bilimselliteratürü okuma becerisine sahip olmak• Sayısal verileri analiz etme ve sunma becerisine sahipolmak• Etkili problem çözme, kişilerarası ve iyi sözlü ve yazılıiletişim becerilerine sahip olmakBaşvuru sahibinin aşağıdaki özellikleresahip olması tercih sebebidir:• Fizik/Bilim veya Mühendislik Yüksek Lisans Derecesi• Metroloji ve hassas bilimde iş deneyimi• Orta düzeyde İngilizce konuşma bilgisi BAŞVURU İÇİNAşağıdakiler eksiksiz bir şekildezip dosyasına dahil edecektir.CV,Yüksek Lisans Diploma örneği,Ders transkriptinin kopyası,En az 1 referans mektubu ,Uygun bulunan adaylarİngilizce yüz yüze veyaçevrimiçi olarak yapılacak bir görüşmeye davet edilecektir.Tüm nitelikli adayların başvurularıciddi bir şekilde dikkate alınacaktır.

Radyasyon Fiziği Teknik Destek Personeli


Hızlandırma istasyonu inşaatı kapsamında teknik destekelemanı olarak 2 kişi aranmaktadır. Temel sorumluluklar arasında radyasyonsimülasyonları, pratik ışın teşhisi ve simüle edilmiş çıktıların veri analiziyer alacaktır. Ayrıca, başvuru sahiplerinden tüm laboratuvar faaliyetlerineaktif olarak katılmaları ve hızlandırıcı ile ilgili tüm alanlarda yardım veuzmanlıklarını sunmaları beklenecektir.ARANILAN ÖZELLİKLER• Fizik/Bilim veya Mühendislik alanında Lisans mezuniyeti• Matematik ve sayısal programlamada güçlü altyapıya sahipolmak• Temel İngilizce konuşma dili bilgisi ve İngilizce bilimselliteratürü okuma becerisine sahip olmak• Sayısal verileri analiz etme ve sunma becerisine sahipolmak• Etkili problem çözme, kişilerarası ve iyi sözlü ve yazılıiletişim becerilerine sahip olmakBaşvuru sahibinin aşağıdaki özellikleresahip olması tercih sebebidir:• Fizik/Bilim veya Mühendislik Yüksek Lisans Derecesi• En az bir programlama dili hakkında iyi bilgi ve sayısalprogramlama deneyimi• Orta düzeyde İngilizce konuşma bilgisi BAŞVURU İÇİNAşağıdakiler eksiksiz bir şekildezip dosyasına dahil edecektir.CV,Yüksek Lisans Diploma örneği,Ders transkriptinin kopyası,En az 1 referans mektubu ,Uygun bulunan adaylarİngilizce yüz yüze veyaçevrimiçi olarak yapılacak bir görüşmeye davet edilecektir.Tüm nitelikli adayların başvurularıciddi bir şekilde dikkate alınacaktır.

Fizik Bölümü Doktora Adayları


GÖREV SORUMLULUKLARI Hızlandırıcı istasyonunun inşasının bir parçası olarak beş genç doktora öğrencisi arıyoruz. Temel sorumluluklar arasında hızlandırıcı ile ilgili veri analizinin yanı sıra ışın dinamiği simülasyonları, pratik ışın teşhisi, elektrik ve manyetik alan simülasyonları, çeşitli ışın hattı bileşenlerinin (solenoid, dipol, demet, radyo frekansı, güç kaynakları vb.)karakterizasyonu yer alacaktır. Ayrıca, başvuru sahiplerinden tüm laboratuvar faaliyetlerine aktif olarak katılmaları ve hızlandırıcı ile ilgili tüm alanlarda yardım ederek uzmanlıklarını göstermeleri beklenecektir. ARANILAN ÖZELLİKLER Nükleer / radyasyon fiziği ve / veya parçacık fiziği ve / veya hızlandırıcı fiziği derslerini tamamlamış olmak,Nükleer / radyasyon fiziği veya parçacık fiziği veya hızlandırıcı fiziği veya yakından ilişkili bir alan üzerine tez çalışması olan Fizik Yüksek lisansı yapmış olmak ,Bir Fizik veya Fizik Mühendisliği bölümünde doktora öğrencisi olmak,İyi İngilizce dil bilgisi , Deneysel verileri herhangi bir çerçevede analiz edebilmek ,Etkili problem çözme, kişilerarası ve iyi sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olmak,BAŞVURU İÇİN Aşağıdakiler eksiksiz bir şekilde zip dosyasına dahil edecektir.CV,Yüksek Lisans Diploma örneği,Ders transkriptinin kopyası,En az 1 referans mektubu ,Araştırma ilgi alanları beyanı,Uygun bulunan adaylar İngilizce yüz yüze veya çevrimiçi olarak yapılacak bir görüşmeye davet edilecektir.Tüm nitelikli adayların başvuruları ciddi bir şekilde dikkate alınacaktır.

Genel Başvuru


Sizler de Türk Hızlandırıcı ve Işınım Laboratuvarı ailesinin bir parçası olabilirsiniz.Bu ilan, Türk Hızlandırıcı ve Işınım Laboratuvarı genel başvuru ilanıdır. Bu yolla yapılacak başvurular, kurumumuz bünyesinde doğabilecek fırsatlarda değerlendirmeye alınmak üzere saklı tutulacak; nitelik ve isteklerinize uygun pozisyonlar olduğu takdirde sizinle irtibat kurulacaktır.Teşekkür eder, kariyerinizde başarılar dileriz.

Stajyer İlanı


Zorunlu staj talepleriniz için bu yolla yapılacak başvurular, kurumumuz bünyesinde değerlendirmeye alınmak üzere saklı tutulacak; nitelik ve isteklerinize uygun pozisyonlar olduğu takdirde sizinle irtibat kurulacaktır.Teşekkür eder, kariyerinizde başarılar dileriz.