Türk Hızlandırıcı Işınım Laboratuvarı (TARLA), hızlandırıcı bilimi üzerine bilimsel ve teknik araştırmaları teşvik etmek, araştırmacılara ve endüstriye "son teknoloji" yetenekler sunan çok amaçlı ve çok disiplinli bir araştırma altyapısıdır.

Teknoloji Transfer Uzmanı


Başvuru Durumu: Açık


İŞ TANIMI

 • Sanayi kuruluşlarıyla ortak araştırma projeleri geliştirmek
 • Araştırmacıları sanayinin ihtiyaçlarıyla eşleştirerek koordinasyonunu sağlamak
 • Kurum araştırmacılarının sanayiyle geliştirilecek projelerinin başvuru süreçlerinde destek sağlamak
 • Sözleşme sürecinde görev almak ve sözleşme yönetimini gerçekleştirmek
 • Patentlerinin ticarileştirmesiyle ilgili süreçlerde destek olmak
 • Yeni ya da mevcut ürünün geliştirilmesi için diğer iş birimleri ile birlikte çalışarak plana uygun ilerlenmesini sağlamak,
 • Mevcut olan ürün ya da hizmetlerin ticarileştirilmesi üzerinde çalışmak

YETKİNLİKLER

 • En az lisans düzeyi / İktisadi İdari Bilimler veya Mühendislik/Fen-Edebiyat fakültelerinden mezun olmuş olmak 
 • Tercihen Teknoloji Transfer Ofisi deneyimine sahip olmak
 • Ulusal ve uluslararası Ar-Ge destek mekanizmaları hakkında (TÜBİTAK TEYDEB, ARDEB, AB vb.) bilgi ve deneyim (proje yazım ve yönetim deneyimi) sahibi olmak
 • Üniversite sanayi işbirliği projeleri geliştirme alanında minimum 5 yıl tecrübeye sahip olmak