Türk Hızlandırıcı Işınım Laboratuvarı (TARLA), hızlandırıcı bilimi üzerine bilimsel ve teknik araştırmaları teşvik etmek, araştırmacılara ve endüstriye "son teknoloji" yetenekler sunan çok amaçlı ve çok disiplinli bir araştırma altyapısıdır.

Alım Yapılan Pozisyonlar

Elektrik Elektronik Mühendisi (Magnetler ve Güç Kaynakları)


GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMITürk Hızlandırıcı ve Işınım Laboratuvarı (TARLA)elektron demetinin süper iletken hızlandırıcı kovuklar ile 40 MeV enerjiyekadar hızlandırılarak serbest elektron lazeri (SEL) ve Bremsstrahlung ışınımı üretilmesinisağlayacak bir kullanıcı araştırma altyapısıdır.TARLA elektron hızlandırıcısıişleme alma aşamasındadır. Hızlandırıcı elemanları demet hattına kurularakdemet testleri yapılmaktadır. 2024-2025yılları içerisinde TARLA SEL tesisindeelektron hızlandırıcısının kurulumu ve testleri yoğun bir şekilde devamedecektir.TARLA demet diagnostiği takımına, ölçme vedeğerlendirme konusunda tecrübe sahibi güç elektroniği tasarım mühendisi  takım arkadaşları arıyoruz. GÖREV SORUMLULUKLARI  Hızlandırıcı  hattı için gerekli olanelektromanyetik alan üreteçlerinin (Dipol, Selenoid vb.) gereksinimlerine göre tasarımlarınıyapmak , simülasyonlarını ve testlerini yapmak.Hızlandırıcı  DC yüksek gerilimbileşeni ve elektronik kontrol bileşenlerinin takibi ve çalışma devamlılığının sağlanması.Güç elektroniği ile ilgili gereksinimlerinoluşturulması. Gerekli olduğunda satın alma süreçlerinin teknik şartnamelerinoluşturulması .2 kW’ın altındaki AC-DC, DC-DC bipolar güçelektroniği devrelerinin tasarımı, test edilmesi ve üretim süreçlerininoluşturulması. Zayıf/Yüksek gerilim sistemlerinde gerekliölçüm ve test ekipmanları ile ölçüm yapmak.Yapılan işlerin teknik süreçlerinin raporlanması.Tasarım dökümantasyonlarının olşturulması. Hali hazırda kurulu elektronik sistemlerin arıza analizi ve bakımsüreçlerini yürütmek, hızlandırıcı sisteminin operasyon periyotları sırasında7/24 teknik destek vermek.ARANILAN ÖZELLİKLERElektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü veya ilgili bölümlerden mezun.Analitikdüşünme, yorumlama ve problem çözme yetkinliğine sahip.Araştırma ve öğrenme konusunda motivasyonu yüksek.İletişimbecerisi yüksek, takım çalışmasına yatkın.İleri-Orta düzeyde İngilizce bilen.Elektronik kart geliştirme yazılımlarıyla tasarımlar yapmış ve doğrulamış (Altium,Eagle vb. ).Anolog Donanım tasarımı, DSP/Mikroişlemci tabanlı kontrol kartları tasarımıve güç elektroniği alanlarında deneyimli.Çok katlı PCB tasarım konusunda tecrübeli.Temel haberleşme protokollerine (RS232, RS485, UART, SPI, I2C,  Ethernet ,vb.) ve gerekli donanımmimarilerine hakim ve tasarım gerçekleştirmiş .Elektromanyetik girişim/uyumluluk standartları konusunda bilgi sahibi. EMI/EMC filtre tasarımları, elektronik kart üstü ve sistem seviyesi güçtasarımları konusunda tecrübeli.AC/DC, DC/DC ve DC/AC güç kaynaklarının  endüstriyel boyutta tasarımı simülasyonlarınınyapılması , hata ayıklama, doğrulama deneyimine sahip.Anahtarlama elemanları (MOSFET, SiC, GaN, Gate Driver) konusunda deneyimli.Manyetik komponent tasarımı konusunda deneyimli.Elektromanyetik alanlar teorisi konusunda bilgi sahibi.Elektromanyetik alan üreteçleri ( Dipol, Selenoid , Quadrupole vb.)tasarımı konusunda bilgi/deneyim sahibi.Superfish, Opera2D, Anysys gibi simülasyon programlarının en az birinikullanabilen.DC yüksek gerilim üreteçleri konusunda bilgisahibi olmak.Ürün entegrasyonu ve test sistemi geliştirme konusundadeneyim sahibi.Gerektiğinde vardiyalı çalışabilir.

Teknoloji Transfer Uzmanı


İŞ TANIMISanayi kuruluşlarıyla ortak araştırma projeleri geliştirmek,Araştırmacıları sanayinin ihtiyaçlarıyla eşleştirerek koordinasyonunu sağlamak,Kurum araştırmacılarının sanayiyle geliştirilecek projelerinin başvuru süreçlerinde destek sağlamak,Sözleşme sürecinde görev almak ve sözleşme yönetimini gerçekleştirmek,Patentlerinin ticarileştirmesiyle ilgili süreçlerde destek olmak,Yeni ya da mevcut ürünün geliştirilmesi için diğer iş birimleri ile birlikte çalışarak plana uygun ilerlenmesini sağlamak,,Mevcut olan ürün ya da hizmetlerin ticarileştirilmesi üzerinde çalışmak,YETKİNLİKLEREn az lisans düzeyi / İktisadi İdari Bilimler veya Mühendislik/Fen-Edebiyat fakültelerinden mezun olmuş olmak ,Tercihen Teknoloji Transfer Ofisi deneyimine sahip olmak,Ulusal ve uluslararası Ar-Ge destek mekanizmaları hakkında (TÜBİTAK TEYDEB, ARDEB, AB vb.) bilgi ve deneyim (proje yazım ve yönetim deneyimi) sahibi olmak,Üniversite sanayi işbirliği projeleri geliştirme alanında minimum 5 yıl tecrübeye sahip olmak,

Elektronik Mühendisi (Gömülü Tasarım)


Türk Hızlandırıcı ve Işınım Laboratuvarı (TARLA) elektron demetinin süperiletken hızlandırıcı kovuklar ile 40 MeV enerjiye kadar hızlandırılarak serbestelektron lazeri (SEL) ve Bremsstrahlung ışınımı üretilmesini sağlayacak birkullanıcı araştırma altyapısıdır.TARLA elektron hızlandırıcısı işleme almaaşamasındadır. Hızlandırıcı elemanları demet hattına kurularak demet testleriyapılmaktadır. 2024-2025yılları içerisinde TARLA SEL tesisinde elektronhızlandırıcısının kurulumu ve testleri yoğun bir şekilde devam edecektir.TARLA demet diagnostiği takımına, ölçme ve değerlendirme konusunda tecrübesahibi gömülü tasarım mühendisi takım arkadaşları arıyoruz. GÖREV veSORUMLULUKLAR TARLA elektron hızlandırıcısında demet ölçümleri için kullanılacak demet diagnostik aletlerinin tasarımını yapmak veya satın alma için gerekli teknik özellikleri belirlemek, Demet diagnostik aletlerinin ve elektroniğinin kabul testlerini gerçekleştirmek, Diğer birimler ile koordinasyonlu olarak demet diagnostik aletlerinin demet hattına montajını yapmak, Demet diagnostik aletlerinin testlerini ve kalibrasyonlarını gerçekleştirmek, Hızlandırıcı fiziği ve hızlandırıcı operasyonu takımları ile demet ölçümlerine katılmak, Demet diagnostik aletlerinin bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek,TEMELNİTELİKLER Üniversitelerin Elektronik Mühendisliği, Fizik veya ilgili bölümlerinden mezun, Sinyal ölçme ve değerlendirme konularında bilgili ve bu konularda ürün geliştirmek için yeterli tecrübeye sahip, I2C, UART, SPI, RS232, RS485, CAN gibi haberleşme protokollerini kullanmış veya yeterli bilgiye sahip, C, C++ programlama dillerine hakim, STM32 / PIC / Atmel / Texas Instruments mikrodenetleyicilerinin en az birini iyi seviyede kullanabilen, Ürün tasarımı konusunda çalışmış, Tasarım, üretim, satın alma ve proje yönetimi konularında tecrübe sahibi, Gerçek zamanlı veri gönderimi konusunda bilgi sahibi, Altium Designer, KiCad, Mentor Graphics gibi tasarım programlarının en az birine hakim, Ekip çalışmasına yatkın, Sorumluluk sahibi, Araştırma ve öğrenme konusunda motivasyonu yüksek, İleri-Orta düzeyde İngilizce bilen, Gerektiğinde vardiya sisteminde çalışabilecek,TERCİH NEDENİOLABİLECEK EK NİTELİKLER Tübitak, Sanayi Bakanlığı, Kosgeb gibi kuruluşlarda ArGe projesi tamamlamış olmak, 3 yıl veya üzeri gömülü tasarım tecrübesine sahip olmak, EMI/EMC konularında tecrübe sahibi olmak, TCP/IP protokolünü kullanarak tasarım yapmış olmak, Gömülü işletim sistemleri ile çalışmış olmak, Algılayıcılar ve duyargalar ile ilgili ürün geliştirmiş olmak, Düşük sinyal algılama konusunda tecrübe sahibi olmak, Parçacık hızlandırıcılarda kullanılan demet ölçüm aletleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, Parçacık algıçları konusunda Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olmak, FPGA mimarisi ile tasarım yapmış olmak, ARM mimarisi kullanarak tasarım yapmış olmak,