Türk Hızlandırıcı Işınım Laboratuvarı (TARLA), hızlandırıcı bilimi üzerine bilimsel ve teknik araştırmaları teşvik etmek, araştırmacılara ve endüstriye "son teknoloji" yetenekler sunan çok amaçlı ve çok disiplinli bir araştırma altyapısıdır.

Alım Yapılan Pozisyonlar

Elektrik Teknisyeni


GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMIElektrik, elektronik, otomasyon bölümlerinden mezun tekniker, teknisyen veya pano montaj ustası mesleki yeterlilik belgesine sahip,AG kompanzasyon , dağıtım , MCC ve PLC panolarında bilgi sahibi,Bakır bükme ve delme tecrübesine sahip,Alçak gerilim panoları montajında en az 2 yıl tecrübeli,SEE Electrical, E-Plan,Cofaso, Solid-electrical , Autocad Electrical programları ile çizilen projelerden en az birini okuyup, anlayabilen ve çizim yapabilen,Elektrik pano malzeme bilgisi olan, şema okuyabilen,El becerisine sahip, el-göz koordinasyonu güçlü,Yoğun iş ortamında, grup için çalışma ve paylaşım düşüncesini benimseyen,Pano malzemelerinin sayım ve stoklanmasını yapabilen,Tercihen PLC ve HMI programlama bilgi ve tecrübeye sahip olan,Vardiyalı sistemde çalışabilecek,

Elektrik Elektronik Mühendisi (Magnetler ve Güç Kaynakları)


GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMITürk Hızlandırıcı ve Işınım Laboratuvarı (TARLA)elektron demetinin süper iletken hızlandırıcı kovuklar ile 40 MeV enerjiyekadar hızlandırılarak serbest elektron lazeri (SEL) ve Bremsstrahlung ışınımı üretilmesinisağlayacak bir kullanıcı araştırma altyapısıdır.TARLA elektron hızlandırıcısıişleme alma aşamasındadır. Hızlandırıcı elemanları demet hattına kurularakdemet testleri yapılmaktadır. 2024-2025yılları içerisinde TARLA SEL tesisindeelektron hızlandırıcısının kurulumu ve testleri yoğun bir şekilde devamedecektir.TARLA demet diagnostiği takımına, ölçme vedeğerlendirme konusunda tecrübe sahibi güç elektroniği tasarım mühendisi  takım arkadaşları arıyoruz. GÖREV SORUMLULUKLARI  Hızlandırıcı  hattı için gerekli olanelektromanyetik alan üreteçlerinin (Dipol, Selenoid vb.) gereksinimlerine göre tasarımlarınıyapmak , simülasyonlarını ve testlerini yapmak.Hızlandırıcı  DC yüksek gerilimbileşeni ve elektronik kontrol bileşenlerinin takibi ve çalışma devamlılığının sağlanması.Güç elektroniği ile ilgili gereksinimlerinoluşturulması. Gerekli olduğunda satın alma süreçlerinin teknik şartnamelerinoluşturulması .2 kW’ın altındaki AC-DC, DC-DC bipolar güçelektroniği devrelerinin tasarımı, test edilmesi ve üretim süreçlerininoluşturulması. Zayıf/Yüksek gerilim sistemlerinde gerekliölçüm ve test ekipmanları ile ölçüm yapmak.Yapılan işlerin teknik süreçlerinin raporlanması.Tasarım dökümantasyonlarının olşturulması. Hali hazırda kurulu elektronik sistemlerin arıza analizi ve bakımsüreçlerini yürütmek, hızlandırıcı sisteminin operasyon periyotları sırasında7/24 teknik destek vermek.ARANILAN ÖZELLİKLERElektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü veya ilgili bölümlerden mezun.Analitikdüşünme, yorumlama ve problem çözme yetkinliğine sahip.Araştırma ve öğrenme konusunda motivasyonu yüksek.İletişimbecerisi yüksek, takım çalışmasına yatkın.İleri-Orta düzeyde İngilizce bilen.Elektronik kart geliştirme yazılımlarıyla tasarımlar yapmış ve doğrulamış (Altium,Eagle vb. ).Anolog Donanım tasarımı, DSP/Mikroişlemci tabanlı kontrol kartları tasarımıve güç elektroniği alanlarında deneyimli.Çok katlı PCB tasarım konusunda tecrübeli.Temel haberleşme protokollerine (RS232, RS485, UART, SPI, I2C,  Ethernet ,vb.) ve gerekli donanımmimarilerine hakim ve tasarım gerçekleştirmiş .Elektromanyetik girişim/uyumluluk standartları konusunda bilgi sahibi. EMI/EMC filtre tasarımları, elektronik kart üstü ve sistem seviyesi güçtasarımları konusunda tecrübeli.AC/DC, DC/DC ve DC/AC güç kaynaklarının  endüstriyel boyutta tasarımı simülasyonlarınınyapılması , hata ayıklama, doğrulama deneyimine sahip.Anahtarlama elemanları (MOSFET, SiC, GaN, Gate Driver) konusunda deneyimli.Manyetik komponent tasarımı konusunda deneyimli.Elektromanyetik alanlar teorisi konusunda bilgi sahibi.Elektromanyetik alan üreteçleri ( Dipol, Selenoid , Quadrupole vb.)tasarımı konusunda bilgi/deneyim sahibi.Superfish, Opera2D, Anysys gibi simülasyon programlarının en az birinikullanabilen.DC yüksek gerilim üreteçleri konusunda bilgisahibi olmak.Ürün entegrasyonu ve test sistemi geliştirme konusundadeneyim sahibi.Gerektiğinde vardiyalı çalışabilir.

Kontrol Mühendisi


GÖREV SORUMLULUKLARIDemet hattı kontrol mimarisinin geliştirilmesi.,Demet hattında kullanılacak cihazların TARLA ana kontrol sistemi olan EPICS ile entegrasyonu,,Test, operasyon ve ölçümler sırasında kullanılacak kontrol algoritmalarının geliştirilmesi,,Demet hattında kullanılan cihazların çalışma prensibinin (teorik ve pratik) öğrenilmesi.,Analitik hesaplamalar yapmak, düzenli raporlama yapmak.,Vardiyalı sistemde çalışabiliyor olmak.,ARANILAN ÖZELLİKLERŞu bölümlerden birinden en az lisans mezunu olmak: kontrol ve otomasyon mühendisliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, fizik mühendisliği.,GNU/Linux işletim sistemlerine hakim olmak.,TCP/IP konularında bilgi sahibi olmak.,Python, Bash, Julia, Matlab, vb. programlama dilleri konusunda bilgi sahibi olmak.,C, C++, Java, vb. derlenebilir programlama dilleri konusunda bilgi sahibi olmak.,İyi derecede sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olmak.,Etkili problem analizi ve problem çözme becerisine sahip olmak.,Orta-ileri düzeyde İngilizce biliyor olmak.,Vardiyalı sistemde çalışabiliyor olmak.,BAŞVURAN KİŞİNİN AŞAĞIDAKİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLMASI TERCİH SEBEBİDİR:Tercihen EPICS ve modülleri konusunda bilgi sahibi olmak.,Kompleks problemleri anlayabilmek ve çeşitli çözümler getirebilmek.,Tercihen yazılım programlama dilleri konusunda tecrübe sahibi olmak., BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER:CV,Motivasyon mektubu,

Hızlandırıcı ve Demet Fiziği


GÖREV SORUMLULUKLARITARLA elektron hızlandırıcısının farklı kısımları için demet dinamiği benzetimlerini ve tasarımlarını gerçekleştirmek.,Hızlandırıcının işleme sokulması sırasında gerçekleştirilecek demet ölçümlerinin planını yapmak. Demet ölçümlerine katılmak ve ölçüm sonuçlarını analiz edip benzetim sonuçlarıyla karşılaştırmak.,Hızlandırıcının işleme sokulması sırasında hızlandırıcı operasyonuna katılmak. Demet optimizasyonunu gerçekleştirmek ve hızlandırıcı operatörlerini bu konuda eğitmek.,SEL deneyleri için kullanıcılardan gelen taleplere göre hızlandırıcının parametrelerini optimize etmek.,ARANILAN ÖZELLİKLERNümerik hesaplar için benzetim programları kullanmış olmak.,Veri analizi konusunda deneyim sahibi olmak. Veri analizi için Python, Matlab gibi genel bir programlama dilinde deneyim sahibi olmak.,Klasik mekanik, elektrodinamik ve özel görelilik konularında ileri düzeyde bilgi sahibi olmak.,Etkili problem analizi ve problem çözme becerisine sahip olmak.,Orta-ileri düzeyde İngilizce biliyor olmak.,BAŞVURAN KİŞİNİN AŞAĞIDAKİÖZELLİKLERE SAHİP OLMASI TERCİH SEBEBİDİR:Fizik veya Fizik Mühendisliği bölümü mezunu olmak veya bu bölümlerden birinde yüksek lisans ya da doktora yapıyor olmak.,Hızlandırıcı bileşenleri ve demet fiziği konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.,Parçacık hızlandırıcılarda kullanılan demet ölçüm aletleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.,Deneysel çalışmalar dahilinde veri alımı ve veri analizi yapmış olmak.,BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER:CV,Motivasyon mektubu,

Mekanik Teknisyeni


GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMIArıza çözme pratiği ve tecrübesi olan,Mekanik ve Hidrolik projelerinde iyi kaynak (elektrik ,argon,TIG)yapabilen,Yüksekte çalışma problemi bulunmayan,Sıhhi tessisat ve havalandırma tesisatı konusunda bilgi ve beceri sahibi olan,Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilen,Teknik terminolojiyi kavrayabilen         ,Chiller, Klima Santrali, Sıcak Su Kazanı, Buhar Kazanı, Pompa Sistemleri ve Su Yumuşatma-Kimyasal dozajlama sistemleri, kapalı ve açık devre su sistemlerine  hakim,Tesisat, kaynak ve mekanik aksamların onarımlarında görev alabilecen,Meslek Yüksek Okulu veya Teknik/Meslek Lisesi İklimlendirme/Soğutma, Motor, Tesisat, Makine vb. bölümlerinden mezun,

Depo Personeli


İş Tanımı Taşınır/taşınmaz mal malzeme ve cihaz vs. ilgili sisteme giriş/çıkış kayıtlarının düzenli tutulması ve takip edilmesi.,Depoya giren ürünlerin ilgili belgelerinin uygunluğunun kontrol edilmesi.,Ürünlerin fiziksel görünüşü ve kalitesiyle ilgili görsel olarak denetiminin yapılması.,Gelen ürün/cihazların, belirlenen düzene uygun olarak stoklanması.,Depo stoklarının rutin sayımlarının gerçekleştirilmesi ve takibinin yapılması.,Deponun düzen, temizlik ve güvenliğinin sağlanması.,Depo ekipman ve demirbaşlarının muhafaza edilmesi., Nitelik ve Beceriler En az ön lisans derecesi ile mezun olmuş olmak,,Tercihen Depo Yönetimi bölümünden mezun olmuş olmak,,Tercihen ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) programına hakim,,Microsoft Office programlarını iyi derecede kullanabilen,,İş disiplini ve zaman yönetimi becerisi gelişmiş,,Takım çalışması ve iş birliğine uygun,,Sorumluluk alabilen,,İşi sahiplenen ve iş takibi yapabilen,,Sürekli gelişim ve öğrenmeye açık,,İş disiplini ve zaman yönetimi becerisi gelişmiş,,

Vakum Mühendisi


GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMIPozisyon GereksinimleriÜniversitelerin Makine veya Fizik Mühendisliği bölümlerinden en az lisans mezunuVakum pompalarının ve okuyucularının çalışma prensipleri konusunda bilgi sahibiTemiz oda ve laboratuvar çalışmalarına hâkimHızlandırıcı vakum sistemlerini etkileyen sorunları belirleyebilen, sistemi izole edip ve sorunu giderebilenSistemin bakım, performans ve değişikliklerini kaydedip belgeleyebilenTesisin vakum konseptini geliştirip tasarlayabilen Tercih Edilen Nitelikler:Vakum ekipmanlarının bakım ve onarımını yapma deneyimiMekanik fonksiyonlar, montaj ve sorun giderme konularında temel bilgiBasınçlı sistemler ile çalışma, pnömatik bağlantı ve kontrol deneyimiMultimetre ve diğer temel ölçü araçlarını kullanabilmeBir Laboratuvar, Hızlandırıcı tesisi, temiz oda veya Ar-ge merkezinde çalışma deneyimiİyi seviyede İngilizce

Hızlandırıcı Operatörü


Türk Hızlandırıcı ve Işınım Laboratuvarı (TARLA) elektron demetinin süper iletken hızlandırıcı kovukları vasıtasıyla 40 MeV enerjiye kadar hızlandırılarak serbest elektron lazeri (SEL) ve Bremsstrahlung ışınımı üretilmesini sağlayacak bir kullanıcı araştırma altyapısıdır. TARLA elektron hızlandırıcısı işleme alma aşamasında olup hızlandırıcı elemanları demet hattına kurulup demet testleri yapılmaktadır. 2024-2025yılları içerisinde TARLA SEL tesisinde elektron hızlandırıcısının kurulumu ve testleri yoğun bir şekilde devam edecektir. TARLA hızlandırıcı operasyonu ekibi, elektron hızlandırıcısının çalıştırılması, performansının takip edilmesi ve gerektiğinde performansının optimize edilmesinden sorumlu ekiptir. Hızlandırıcı operasyonu ekibine katılacak adaylar aramaktayız. Seçilen adaylar hızlandırıcının işleme alınması sırasında uzmanlardan değişik hızlandırıcı alt sistemleri ve operasyonu konusunda yoğun eğitimler alacaklardır. GÖREV SORUMLULUKLARIHızlandırıcının belirlenen güvenlik önlemleri ve prosedürlere uygun olarak operasyonunu gerçekleştirmek.Hızlandırıcının işleme sokulması sırasında diğer ekiplerden uzmanlara testler sırasında destek olmak. Hızlandırıcı elemanlarının veya demetin performansını belirlemek için ölçümler yapmak. Ölçümlerin analizini yapıp raporlandırmak.Hızlandırıcı operasyonu sırasında karşılaşılan problemleri ve anormallikleri raporlamak ve gerekli uzmanlara bildirmek.Hızlandırıcının çalıştırılmasına ilişkin teknik belgelerin yazılmasına destek olmak.Hızlandırıcı operasyonu ile ilgili aktiviteleri doğru olarak raporlandırmak ve belgelemek.  Hızlandırıcının bakımı ve onarımı için uzmanlara destek olmak. ARANILAN ÖZELLİKLERŞu bölümlerden birinden mezun olmak (lisans): fizik, fizik mühendisliği, mekatronik, elektrik elektronik, bilgisayar, makine.Öğrenmeye açık olmak.Ekip çalışmasına açık olmak.İyi derecede sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olmak.Etkili problem analizi ve problem çözme becerisine sahip olmak.Orta düzeyde İngilizce biliyor olmak.Vardiyalı sistemde çalışabiliyor olmak. BAŞVURAN KİŞİNİNAŞAĞIDAKİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLMASI TERCİH SEBEBİDİR:Veri analizi konusunda deneyim sahibi olmak. Veri analizi için Python, Matlab gibi genel bir programlama dilinde deneyim sahibi olmak. Parçacık hızlandırıcıları ve bileşenleri konusunda bilgi sahibi olmak.C, C++, Java gibi bir programla dilinde deneyim sahibi olmak.Elektronik bilgisine sahip olmak. BAŞVURU İÇİN GEREKENBELGELER:    CV    Motivasyon mektubu

Teknoloji Transfer Uzmanı


İŞ TANIMISanayi kuruluşlarıyla ortak araştırma projeleri geliştirmek,Araştırmacıları sanayinin ihtiyaçlarıyla eşleştirerek koordinasyonunu sağlamak,Kurum araştırmacılarının sanayiyle geliştirilecek projelerinin başvuru süreçlerinde destek sağlamak,Sözleşme sürecinde görev almak ve sözleşme yönetimini gerçekleştirmek,Patentlerinin ticarileştirmesiyle ilgili süreçlerde destek olmak,Yeni ya da mevcut ürünün geliştirilmesi için diğer iş birimleri ile birlikte çalışarak plana uygun ilerlenmesini sağlamak,,Mevcut olan ürün ya da hizmetlerin ticarileştirilmesi üzerinde çalışmak,YETKİNLİKLEREn az lisans düzeyi / İktisadi İdari Bilimler veya Mühendislik/Fen-Edebiyat fakültelerinden mezun olmuş olmak ,Tercihen Teknoloji Transfer Ofisi deneyimine sahip olmak,Ulusal ve uluslararası Ar-Ge destek mekanizmaları hakkında (TÜBİTAK TEYDEB, ARDEB, AB vb.) bilgi ve deneyim (proje yazım ve yönetim deneyimi) sahibi olmak,Üniversite sanayi işbirliği projeleri geliştirme alanında minimum 5 yıl tecrübeye sahip olmak,

Elektrik-Elektronik Mühendisliği RF


GÖREVSORUMLULUKLARI RF kontrolcü sisteminin yapısal konfigürasyonu (FPGA firmware) ve EPICS kontrol sistemine entegrasyonunu sağlamak.,Yüksek güç RF sistemlerinin test ve ölçümlerini yapıp devreye alınmasını sağlamak.,Analitik hesaplamalar yapmak, düzenli raporlama yapmak.,Devre tasarımı yapmak ve tasarımlarda gerekli dizayn ve modelleme programlarını (Altium, CST, ANSYS, HFSS, vb.)kullanmak.,Vardiyalı sistemde çalışabiliyor olmak., ARANILANÖZELLİKLER Şu bölümlerden birinden en az lisans mezunu olmak: elektrik elektronik mühendisliği, elektronik haberleşme mühendisliği.,Tercihen gömülü yazılım kullanarak(PIC,STM32,vb.) EPICS kontrol sistemine uygun cihazlar tasarlamak.,Temel haberleşme protokollerine ve gerekli donanım mimarilerine hakim olmak (RS232,I2C, PCIe,vb.),Tercihen elektromanyetik dalga teorisi, mikrodalga ve iletim hatları konularında bilgi sahibi olmak.,VNA, Spektrum analizör, osiloskop, sinyal jeneratörü gibi elektronik ölçüm ve test ekipmanlarını kullanmak.,Analog elektronik bilgisi olmak,İyi derecede sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olmak.,Etkili problem analizi ve problem çözme becerisine sahip olmak.,Orta-ileri düzeyde İngilizce biliyor olmak.,Vardiyalı sistemde çalışabiliyor olmak. , BAŞVURANKİŞİNİN AŞAĞIDAKİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLMASI TERCİH SEBEBİDİR:Kompleks problemleri anlayabilmek ve çeşitli çözümler getirebilmek.,Tercihen FPGA ve VHDL hakkında temel bilgi sahibi olmak.,Yazılım programlama dilleri hakkında deneyimi olmak (Phyton, Matlab, vb.), BAŞVURUİÇİN GEREKEN BELGELER:CV,Motivasyon mektubu,

Elektronik Mühendisi (Gömülü Tasarım)


Türk Hızlandırıcı ve Işınım Laboratuvarı (TARLA) elektron demetinin süperiletken hızlandırıcı kovuklar ile 40 MeV enerjiye kadar hızlandırılarak serbestelektron lazeri (SEL) ve Bremsstrahlung ışınımı üretilmesini sağlayacak birkullanıcı araştırma altyapısıdır.TARLA elektron hızlandırıcısı işleme almaaşamasındadır. Hızlandırıcı elemanları demet hattına kurularak demet testleriyapılmaktadır. 2024-2025yılları içerisinde TARLA SEL tesisinde elektronhızlandırıcısının kurulumu ve testleri yoğun bir şekilde devam edecektir.TARLA demet diagnostiği takımına, ölçme ve değerlendirme konusunda tecrübesahibi gömülü tasarım mühendisi takım arkadaşları arıyoruz. GÖREV veSORUMLULUKLAR TARLA elektron hızlandırıcısında demet ölçümleri için kullanılacak demet diagnostik aletlerinin tasarımını yapmak veya satın alma için gerekli teknik özellikleri belirlemek, Demet diagnostik aletlerinin ve elektroniğinin kabul testlerini gerçekleştirmek, Diğer birimler ile koordinasyonlu olarak demet diagnostik aletlerinin demet hattına montajını yapmak, Demet diagnostik aletlerinin testlerini ve kalibrasyonlarını gerçekleştirmek, Hızlandırıcı fiziği ve hızlandırıcı operasyonu takımları ile demet ölçümlerine katılmak, Demet diagnostik aletlerinin bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek,TEMELNİTELİKLER Üniversitelerin Elektronik Mühendisliği, Fizik veya ilgili bölümlerinden mezun, Sinyal ölçme ve değerlendirme konularında bilgili ve bu konularda ürün geliştirmek için yeterli tecrübeye sahip, I2C, UART, SPI, RS232, RS485, CAN gibi haberleşme protokollerini kullanmış veya yeterli bilgiye sahip, C, C++ programlama dillerine hakim, STM32 / PIC / Atmel / Texas Instruments mikrodenetleyicilerinin en az birini iyi seviyede kullanabilen, Ürün tasarımı konusunda çalışmış, Tasarım, üretim, satın alma ve proje yönetimi konularında tecrübe sahibi, Gerçek zamanlı veri gönderimi konusunda bilgi sahibi, Altium Designer, KiCad, Mentor Graphics gibi tasarım programlarının en az birine hakim, Ekip çalışmasına yatkın, Sorumluluk sahibi, Araştırma ve öğrenme konusunda motivasyonu yüksek, İleri-Orta düzeyde İngilizce bilen, Gerektiğinde vardiya sisteminde çalışabilecek,TERCİH NEDENİOLABİLECEK EK NİTELİKLER Tübitak, Sanayi Bakanlığı, Kosgeb gibi kuruluşlarda ArGe projesi tamamlamış olmak, 3 yıl veya üzeri gömülü tasarım tecrübesine sahip olmak, EMI/EMC konularında tecrübe sahibi olmak, TCP/IP protokolünü kullanarak tasarım yapmış olmak, Gömülü işletim sistemleri ile çalışmış olmak, Algılayıcılar ve duyargalar ile ilgili ürün geliştirmiş olmak, Düşük sinyal algılama konusunda tecrübe sahibi olmak, Parçacık hızlandırıcılarda kullanılan demet ölçüm aletleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, Parçacık algıçları konusunda Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olmak, FPGA mimarisi ile tasarım yapmış olmak, ARM mimarisi kullanarak tasarım yapmış olmak,

Fizik (Veri Analisti)


Adayın, dedektör çıktılarından simülasyonla üretilenverilere kadar bilimdeki her tür veri analiziyle çalışabilmesi bekleniyor. Ayrıca, başvuru sahiplerinden tüm laboratuvar faaliyetlerine aktif olarak katılmaları ve hızlandırıcı ile ilgili tüm alanlarda yardım ve uzmanlıklarını sunmaları beklenecektir. ARANILAN ÖZELLİKLER• Fizik Yüksek Lisans Programını tamamlamış olmak• Radyasyon, parçacık ve detektör fiziği dersleri almış olmak• Matematik ve sayısal programlamada güçlü bir altyapıya sahipolmak• İleri düzey İngilizce konuşma bilgisi ve İngilizce bilimselliteratürü okuma becerisine sahip olmak• Sayısal verileri analiz etme ve sunma becerisine sahip olmak• Python, FORTRAN, C/C++ gibi çeşitli programlama dilleri bilgisinesahip olmak• Etkili problem çözme, kişilerarası ve iyi sözlü ve yazılıiletişim becerilerine sahip olmakBaşvuru sahibinin aşağıdaki özellikleresahip olması tercih sebebidir:• Fizikte Doktora• ROOT Bilgisi• Nükleer veya parçacık fiziği veya benzeri konularda tezçalışması BAŞVURU İÇİNAşağıdakiler eksiksiz bir şekildezip dosyasına dahil edecektir.• Diploma kopyası• Ders transkriptinin kopyası• Referans mektubu•Özgeçmiş Uygun bulunan adaylarİngilizce yüz yüze veyaçevrimiçi olarak yapılacak bir görüşmeye davet edilecektir.Tüm nitelikli adayların başvurularıciddi bir şekilde dikkate alınacaktır.

Fizik (Veri İşleme Teknik Destek Personeli)


Tüm verilerin alınmasından, saklanmasından, işlenmesinden ve biçimlendirilmesinden sorumlu bir kişiye ihtiyaç vardır. Ayrıca, başvuru sahiplerinden tüm laboratuvar faaliyetlerine aktif olarak katılmaları ve hızlandırıcı ile ilgili tüm alanlarda yardım ve uzmanlıklarını sunmaları beklenecektir.ARANILAN ÖZELLİKLER• Fizik/Bilim veya Mühendislik alanında Lisans mezuniyeti• Modern bilimde pratik ölçüm teknikleri üzerine en az birders almış olmak ve buna eşlik eden bir laboratuvar kursu veya metroloji vehassas bilimde iş deneyimine sahip olmak• Matematik ve sayısal programlamada güçlü altyapıya sahipolmak• Temel İngilizce konuşma dili bilgisi ve İngilizce bilimselliteratürü okuma becerisine sahip olmak• Sayısal verileri analiz etme ve sunma becerisine sahipolmak• Etkili problem çözme, kişilerarası ve iyi sözlü ve yazılıiletişim becerilerine sahip olmakBaşvuru sahibinin aşağıdaki özellikleresahip olması tercih sebebidir:• Fizik/Bilim veya Mühendislik Yüksek Lisans Derecesi• Metroloji ve hassas bilimde iş deneyimi• Orta düzeyde İngilizce konuşma bilgisi BAŞVURU İÇİNAşağıdakiler eksiksiz bir şekildezip dosyasına dahil edecektir.CV,Yüksek Lisans Diploma örneği,Ders transkriptinin kopyası,En az 1 referans mektubu ,Uygun bulunan adaylarİngilizce yüz yüze veyaçevrimiçi olarak yapılacak bir görüşmeye davet edilecektir.Tüm nitelikli adayların başvurularıciddi bir şekilde dikkate alınacaktır.

Radyasyon Fiziği Teknik Destek Personeli


Hızlandırma istasyonu inşaatı kapsamında teknik destekelemanı olarak 2 kişi aranmaktadır. Temel sorumluluklar arasında radyasyonsimülasyonları, pratik ışın teşhisi ve simüle edilmiş çıktıların veri analiziyer alacaktır. Ayrıca, başvuru sahiplerinden tüm laboratuvar faaliyetlerineaktif olarak katılmaları ve hızlandırıcı ile ilgili tüm alanlarda yardım veuzmanlıklarını sunmaları beklenecektir.ARANILAN ÖZELLİKLER• Fizik/Bilim veya Mühendislik alanında Lisans mezuniyeti• Matematik ve sayısal programlamada güçlü altyapıya sahipolmak• Temel İngilizce konuşma dili bilgisi ve İngilizce bilimselliteratürü okuma becerisine sahip olmak• Sayısal verileri analiz etme ve sunma becerisine sahipolmak• Etkili problem çözme, kişilerarası ve iyi sözlü ve yazılıiletişim becerilerine sahip olmakBaşvuru sahibinin aşağıdaki özellikleresahip olması tercih sebebidir:• Fizik/Bilim veya Mühendislik Yüksek Lisans Derecesi• En az bir programlama dili hakkında iyi bilgi ve sayısalprogramlama deneyimi• Orta düzeyde İngilizce konuşma bilgisi BAŞVURU İÇİNAşağıdakiler eksiksiz bir şekildezip dosyasına dahil edecektir.CV,Yüksek Lisans Diploma örneği,Ders transkriptinin kopyası,En az 1 referans mektubu ,Uygun bulunan adaylarİngilizce yüz yüze veyaçevrimiçi olarak yapılacak bir görüşmeye davet edilecektir.Tüm nitelikli adayların başvurularıciddi bir şekilde dikkate alınacaktır.

Fizik Bölümü Doktora Adayları


GÖREV SORUMLULUKLARI Hızlandırıcı istasyonunun inşasının bir parçası olarak beş genç doktora öğrencisi arıyoruz. Temel sorumluluklar arasında hızlandırıcı ile ilgili veri analizinin yanı sıra ışın dinamiği simülasyonları, pratik ışın teşhisi, elektrik ve manyetik alan simülasyonları, çeşitli ışın hattı bileşenlerinin (solenoid, dipol, demet, radyo frekansı, güç kaynakları vb.)karakterizasyonu yer alacaktır. Ayrıca, başvuru sahiplerinden tüm laboratuvar faaliyetlerine aktif olarak katılmaları ve hızlandırıcı ile ilgili tüm alanlarda yardım ederek uzmanlıklarını göstermeleri beklenecektir. ARANILAN ÖZELLİKLER Nükleer / radyasyon fiziği ve / veya parçacık fiziği ve / veya hızlandırıcı fiziği derslerini tamamlamış olmak,Nükleer / radyasyon fiziği veya parçacık fiziği veya hızlandırıcı fiziği veya yakından ilişkili bir alan üzerine tez çalışması olan Fizik Yüksek lisansı yapmış olmak ,Bir Fizik veya Fizik Mühendisliği bölümünde doktora öğrencisi olmak,İyi İngilizce dil bilgisi , Deneysel verileri herhangi bir çerçevede analiz edebilmek ,Etkili problem çözme, kişilerarası ve iyi sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olmak,BAŞVURU İÇİN Aşağıdakiler eksiksiz bir şekilde zip dosyasına dahil edecektir.CV,Yüksek Lisans Diploma örneği,Ders transkriptinin kopyası,En az 1 referans mektubu ,Araştırma ilgi alanları beyanı,Uygun bulunan adaylar İngilizce yüz yüze veya çevrimiçi olarak yapılacak bir görüşmeye davet edilecektir.Tüm nitelikli adayların başvuruları ciddi bir şekilde dikkate alınacaktır.

Stajyer İlanı


Zorunlu staj talepleriniz için bu yolla yapılacak başvurular, kurumumuz bünyesinde değerlendirmeye alınmak üzere saklı tutulacak; nitelik ve isteklerinize uygun pozisyonlar olduğu takdirde sizinle irtibat kurulacaktır.Teşekkür eder, kariyerinizde başarılar dileriz.