Türk Hızlandırıcı Işınım Laboratuvarı (TARLA), hızlandırıcı bilimi üzerine bilimsel ve teknik araştırmaları teşvik etmek, araştırmacılara ve endüstriye "son teknoloji" yetenekler sunan çok amaçlı ve çok disiplinli bir araştırma altyapısıdır.

Fizik Bölümü Doktora Adayları


Başvuru Durumu: Kapalı


GÖREV SORUMLULUKLARI

Hızlandırıcı istasyonunun inşasının bir parçası olarak beş genç doktora öğrencisi arıyoruz. Temel sorumluluklar arasında hızlandırıcı ile ilgili veri analizinin yanı sıra ışın dinamiği simülasyonları, pratik ışın teşhisi, elektrik ve manyetik alan simülasyonları, çeşitli ışın hattı bileşenlerinin (solenoid, dipol, demet, radyo frekansı, güç kaynakları vb.)karakterizasyonu yer alacaktır. Ayrıca, başvuru sahiplerinden tüm laboratuvar faaliyetlerine aktif olarak katılmaları ve hızlandırıcı ile ilgili tüm alanlarda yardım ederek uzmanlıklarını göstermeleri beklenecektir.

 

ARANILAN ÖZELLİKLER

 • Nükleer / radyasyon fiziği ve / veya parçacık fiziği ve / veya hızlandırıcı fiziği derslerini tamamlamış olmak
 • Nükleer / radyasyon fiziği veya parçacık fiziği veya hızlandırıcı fiziği veya yakından ilişkili bir alan üzerine tez çalışması olan Fizik Yüksek lisansı yapmış olmak
 • Bir Fizik veya Fizik Mühendisliği bölümünde doktora öğrencisi olmak
 • İyi İngilizce dil bilgisi
 •  Deneysel verileri herhangi bir çerçevede analiz edebilmek
 • Etkili problem çözme, kişilerarası ve iyi sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olmak

BAŞVURU İÇİN

Aşağıdakiler eksiksiz bir şekilde zip dosyasına dahil edecektir.

 • CV
 • Yüksek Lisans Diploma örneği
 • Ders transkriptinin kopyası
 • En az 1 referans mektubu 
 • Araştırma ilgi alanları beyanı

Uygun bulunan adaylar İngilizce yüz yüze veya çevrimiçi olarak yapılacak bir görüşmeye davet edilecektir.

Tüm nitelikli adayların başvuruları ciddi bir şekilde dikkate alınacaktır.