Türk Hızlandırıcı Işınım Laboratuvarı (TARLA), hızlandırıcı bilimi üzerine bilimsel ve teknik araştırmaları teşvik etmek, araştırmacılara ve endüstriye "son teknoloji" yetenekler sunan çok amaçlı ve çok disiplinli bir araştırma altyapısıdır.

Hızlandırıcı ve Demet Fiziği


Başvuru Durumu: Kapalı


GÖREV SORUMLULUKLARI

 • TARLA elektron hızlandırıcısının farklı kısımları için demet dinamiği benzetimlerini ve tasarımlarını gerçekleştirmek.
 • Hızlandırıcının işleme sokulması sırasında gerçekleştirilecek demet ölçümlerinin planını yapmak. Demet ölçümlerine katılmak ve ölçüm sonuçlarını analiz edip benzetim sonuçlarıyla karşılaştırmak.
 • Hızlandırıcının işleme sokulması sırasında hızlandırıcı operasyonuna katılmak. Demet optimizasyonunu gerçekleştirmek ve hızlandırıcı operatörlerini bu konuda eğitmek.
 • SEL deneyleri için kullanıcılardan gelen taleplere göre hızlandırıcının parametrelerini optimize etmek.

ARANILAN ÖZELLİKLER

 • Nümerik hesaplar için benzetim programları kullanmış olmak.
 • Veri analizi konusunda deneyim sahibi olmak. Veri analizi için Python, Matlab gibi genel bir programlama dilinde deneyim sahibi olmak.
 • Klasik mekanik, elektrodinamik ve özel görelilik konularında ileri düzeyde bilgi sahibi olmak.
 • Etkili problem analizi ve problem çözme becerisine sahip olmak.
 • Orta-ileri düzeyde İngilizce biliyor olmak.

BAŞVURAN KİŞİNİN AŞAĞIDAKİÖZELLİKLERE SAHİP OLMASI TERCİH SEBEBİDİR:

 • Fizik veya Fizik Mühendisliği bölümü mezunu olmak veya bu bölümlerden birinde yüksek lisans ya da doktora yapıyor olmak.
 • Hızlandırıcı bileşenleri ve demet fiziği konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 • Parçacık hızlandırıcılarda kullanılan demet ölçüm aletleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 • Deneysel çalışmalar dahilinde veri alımı ve veri analizi yapmış olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER:

 • CV
 • Motivasyon mektubu