Türk Hızlandırıcı Işınım Laboratuvarı (TARLA), hızlandırıcı bilimi üzerine bilimsel ve teknik araştırmaları teşvik etmek, araştırmacılara ve endüstriye "son teknoloji" yetenekler sunan çok amaçlı ve çok disiplinli bir araştırma altyapısıdır.

Elektrik Elektronik Mühendisi (Magnetler ve Güç Kaynakları)


Başvuru Durumu: Açık


GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Türk Hızlandırıcı ve Işınım Laboratuvarı (TARLA)elektron demetinin süper iletken hızlandırıcı kovuklar ile 40 MeV enerjiyekadar hızlandırılarak serbest elektron lazeri (SEL) ve Bremsstrahlung ışınımı üretilmesinisağlayacak bir kullanıcı araştırma altyapısıdır.TARLA elektron hızlandırıcısıişleme alma aşamasındadır. Hızlandırıcı elemanları demet hattına kurularakdemet testleri yapılmaktadır. 2024-2025yılları içerisinde TARLA SEL tesisindeelektron hızlandırıcısının kurulumu ve testleri yoğun bir şekilde devamedecektir.

TARLA demet diagnostiği takımına, ölçme vedeğerlendirme konusunda tecrübe sahibi güç elektroniği tasarım mühendisi  takım arkadaşları arıyoruz.

 

GÖREV SORUMLULUKLARI  

Hızlandırıcı  hattı için gerekli olanelektromanyetik alan üreteçlerinin (Dipol, Selenoid vb.) gereksinimlerine göre tasarımlarınıyapmak , simülasyonlarını ve testlerini yapmak.

Hızlandırıcı  DC yüksek gerilimbileşeni ve elektronik kontrol bileşenlerinin takibi ve çalışma devamlılığının sağlanması.

Güç elektroniği ile ilgili gereksinimlerinoluşturulması. Gerekli olduğunda satın alma süreçlerinin teknik şartnamelerinoluşturulması .

2 kW’ın altındaki AC-DC, DC-DC bipolar güçelektroniği devrelerinin tasarımı, test edilmesi ve üretim süreçlerininoluşturulması.

 Zayıf/Yüksek gerilim sistemlerinde gerekliölçüm ve test ekipmanları ile ölçüm yapmak.

Yapılan işlerin teknik süreçlerinin raporlanması.

Tasarım dökümantasyonlarının olşturulması.

Hali hazırda kurulu elektronik sistemlerin arıza analizi ve bakımsüreçlerini yürütmek, hızlandırıcı sisteminin operasyon periyotları sırasında7/24 teknik destek vermek.

ARANILAN ÖZELLİKLER

Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü veya ilgili bölümlerden mezun.

Analitikdüşünme, yorumlama ve problem çözme yetkinliğine sahip.

Araştırma ve öğrenme konusunda motivasyonu yüksek.

İletişimbecerisi yüksek, takım çalışmasına yatkın.

İleri-Orta düzeyde İngilizce bilen.

Elektronik kart geliştirme yazılımlarıyla tasarımlar yapmış ve doğrulamış (Altium,Eagle vb. ).

Anolog Donanım tasarımı, DSP/Mikroişlemci tabanlı kontrol kartları tasarımıve güç elektroniği alanlarında deneyimli.

Çok katlı PCB tasarım konusunda tecrübeli.

Temel haberleşme protokollerine (RS232, RS485, UART, SPI, I2C,  Ethernet ,vb.) ve gerekli donanımmimarilerine hakim ve tasarım gerçekleştirmiş .

Elektromanyetik girişim/uyumluluk standartları konusunda bilgi sahibi.

EMI/EMC filtre tasarımları, elektronik kart üstü ve sistem seviyesi güçtasarımları konusunda tecrübeli.

AC/DC, DC/DC ve DC/AC güç kaynaklarının  endüstriyel boyutta tasarımı simülasyonlarınınyapılması , hata ayıklama, doğrulama deneyimine sahip.

Anahtarlama elemanları (MOSFET, SiC, GaN, Gate Driver) konusunda deneyimli.

Manyetik komponent tasarımı konusunda deneyimli.

Elektromanyetik alanlar teorisi konusunda bilgi sahibi.

Elektromanyetik alan üreteçleri ( Dipol, Selenoid , Quadrupole vb.)tasarımı konusunda bilgi/deneyim sahibi.

Superfish, Opera2D, Anysys gibi simülasyon programlarının en az birinikullanabilen.

DC yüksek gerilim üreteçleri konusunda bilgisahibi olmak.

Ürün entegrasyonu ve test sistemi geliştirme konusundadeneyim sahibi.

Gerektiğinde vardiyalı çalışabilir.