Türk Hızlandırıcı Işınım Laboratuvarı (TARLA), hızlandırıcı bilimi üzerine bilimsel ve teknik araştırmaları teşvik etmek, araştırmacılara ve endüstriye "son teknoloji" yetenekler sunan çok amaçlı ve çok disiplinli bir araştırma altyapısıdır.

Fizik (Veri İşleme Teknik Destek Personeli)


Başvuru Durumu: Kapalı


Tüm verilerin alınmasından, saklanmasından, işlenmesinden ve biçimlendirilmesinden sorumlu bir kişiye ihtiyaç vardır. Ayrıca, başvuru sahiplerinden tüm laboratuvar faaliyetlerine aktif olarak katılmaları ve hızlandırıcı ile ilgili tüm alanlarda yardım ve uzmanlıklarını sunmaları beklenecektir.

ARANILAN ÖZELLİKLER

• Fizik/Bilim veya Mühendislik alanında Lisans mezuniyeti

• Modern bilimde pratik ölçüm teknikleri üzerine en az birders almış olmak ve buna eşlik eden bir laboratuvar kursu veya metroloji vehassas bilimde iş deneyimine sahip olmak

• Matematik ve sayısal programlamada güçlü altyapıya sahipolmak

• Temel İngilizce konuşma dili bilgisi ve İngilizce bilimselliteratürü okuma becerisine sahip olmak

• Sayısal verileri analiz etme ve sunma becerisine sahipolmak

• Etkili problem çözme, kişilerarası ve iyi sözlü ve yazılıiletişim becerilerine sahip olmak

Başvuru sahibinin aşağıdaki özellikleresahip olması tercih sebebidir:

• Fizik/Bilim veya Mühendislik Yüksek Lisans Derecesi

• Metroloji ve hassas bilimde iş deneyimi

• Orta düzeyde İngilizce konuşma bilgisi

 

BAŞVURU İÇİN

Aşağıdakiler eksiksiz bir şekildezip dosyasına dahil edecektir.

  • CV
  • Yüksek Lisans Diploma örneği
  • Ders transkriptinin kopyası
  • En az 1 referans mektubu 

Uygun bulunan adaylarİngilizce yüz yüze veyaçevrimiçi olarak yapılacak bir görüşmeye davet edilecektir.

Tüm nitelikli adayların başvurularıciddi bir şekilde dikkate alınacaktır.